Viruskampen växlar upp i region efter region. Samhället kraftsamlar och följer råd och riktlinjer för att begränsa den skenande smittspridningen.

För järnvägens persontrafik ledde dock de nya riktlinjerna omedelbart till fler avbokningar. Resandet minskade med närmare 50 procent under vecka 43–45. Enligt Almega Tågföretagen ser man ett ändrat beteende hos resenärerna som avvaktar med både bokningar och avbokningar till dagen före avgång. Till detta syns också ökade sjuktal i branschen kopplat till de nya karantänsreglerna för familjemedlemmar och fortsatt stor försiktighet vid minsta symptom.

Kostnaderna kvarstår

Sedan pandemins inträde har persontrafiken på järnvägen minskat med nära häften, men där kostnadssidan fortsatt är lika stor.

-Järnvägsföretagen möter nya utmaningar varje dag och planeringshorisonten är på dagsbasis. Frågan är hur länge vi kommer att klara av att fortsatta leverera på det sätt som förväntas av samhället, utan lättnader exempelvis sänkta banavgifter, vilket numera stöds av EU-lagstiftning, menar man på Almega Tågföretagen.

Foto: Stefan Nilsson, SJ.