Tallink Grupp har meddelat sin passagerar- och laststatistik för första kvartalet 2021 till börsen. Enligt de publicerade siffrorna transporterade bolaget 267 224 passagerare under första kvartalet räkenskapsåret 2021 (januari-mars), vilket är 82,9 procent mindre än under samma period förra året. Antalet personbilar som transporterades under första kvartalet 2021 har också minskat. 75 815 fordon transporterades under första kvartalet 2021, vilket är 60,2 procent mindre än under samma period 2020.

Antalet lastenheter minskade också under första kvartalet jämfört med 2020. Totalt transporterades 85 156 enheter under de första tre månaderna 2021, vilket är en minskning med 14,5 procent jämfört med samma period förra året.

Den mesta trafiken på både på passagerar- och godstransportfronten skedde mellan Estland och Finland med 201 446 passagerare och 57 595 lastenheter transporterade på linjen under Q1 2021, en minskning med 76,2 procent respektive 11,0 procent jämfört med samma period 2020.