Taxi Stockholm har fattat beslut om att endast tillåta nyinköp av emissionsfria fordon från och med den 1 april 2024, och tar därmed ett steg framåt för att möta de växande miljöutmaningarna.

Beslutet fattades av Taxi Stockholms styrelse i november 2023, och grundar sig i företagets vilja om att vara en framåtdrivande aktör i övergången till renare och mer miljövänlig transport i huvudstaden, skriver Taxi Stockholm i en pressmeddelande.

Utöver beslutet om att endast tillåta nyinköp av emissionsfria fordon från och med 1 april, kommer Taxi Stockholm även stoppa nyinköp av storbilar från och med den 1 januari 2024.

Taxi Stockholms omställning till en elbilsflotta har gett resultat. I juni 2022 bestod företagets bilflotta av 4 % elbilar. Idag har bilsflottan ökat till över 35% elbilar. Sedan 2002 har Taxi Stockholm arbetat med sin hållbarhetsresa, där målet är att skapa en emissionsfri fordonsflotta innan 2030.