Det går trender inom det mesta, motorolja är inget undantag. Förr bestod utbudet av några olika fabrikat och det gick att välja mellan endast ett fåtal oljor med olika flödesmotstånd, det vill säga viskositet.

 Med utveckling av nya motorer följer även andra komponenter med, motorolja är en av dem- och det finns idag väldigt många oljor att välja på.

Lägre bränsleförbrukning

Varje fordonstillverkare gör allt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Luftmotstånd och däck är några exempel, men även fordonets motorolja har betydelse.

  • På nyare bilar används idag ofta oljor med viskositet 0W-20 eller 0W-16 och til och med 0W-8. Det är en olja med mycket lägre friktion än de oljor som var vanliga för bara några år sedan. Den låga viskositeten gör att motorn helt enkelt går runt lättare, sänker bränsleförbrukningen med lägre avgasemissioner som följd. Rent tekniskt sett kan även bilar som har 10-15 på nacken gå ner på en lägre viskositet, men det kan vara förknippat med risker. En motor som har gått långt och där servicen har varit lite si och så, bör man avstå att byta viskositet. En olja med viskositet 0W-20 kommer åt och rengör motorn på ett helt annat sätt och har inte motorn servats korrekt kan avlagringar i motorn lossna och orsaka stora skador eller så kan en sliten motor få förhöjd oljeförbrukning med en lågviskös olja, säger Jonas Udd, vd på Midland AB.

Samarbete med verkstäder

Midland AB har nära samarbeten med många olika verkstäder, via sin tjänst Midman.

  • Midman är en kundhanteringstjänst för verkstäder och bilhandlare. Det är ett it- system som hjälper verkstäderna på bästa sätt att bland annat fånga upp nya kunder. Det finns även ett flertal andra smarta funktioner i systemet som gör det enklare för verkstäderna att skapa helt nya affärer. En ny affär är elbilar. Våra verkstäder ser en allt större efterfrågan på reparationer och service av eldrivna fordon. I vissa verkstäder står elbilarna för cirka 15-20 procent av omsättningen.

 Utveckling av den digitala affären

Midland AB har varit i stort sett alltid varit en ren återförsäljare på företagssidan. Men sedan ett halvår tillbaka är privatkunder välkomna i större utsträckning.

– Vi lanserade då vår E-handels butik som är öppen för alla, vi ser en tendens att ”gör det självare” söker kvalitet. Vi har tidigare haft privatkunder men då främst inom husbilar och inom Endurosporten. Båda kategorier har en gemensam nämnare, de är väldigt intresserade av sina fordon och lever efter devisen, endast det bästa är gott nog, menar Jonas Udd.