Tillsammans med Svensk Sjöfart besökte Trafikmagasinet  idag Furetanks´s tankfartyg M/T Fure West. Företagets vd Lars Höglund informerade om den konvertering fartyget genomgått från traditionell diesel- drift till gasdrift (LNG). Fartyget förbrukade cirka 18 ton diesel per dag tidigare, idag ligger förbrukningen på cirka 12 ton och farliga utsläpp har i stort sett försvunnit helt. Trafikmagasinet har anledning att återkomma i ärendet. För övrigt var M/T Fure West det första fartyget som bunkrade LNG i Amsterdam.

DSC_0212 (1)

Utsikt från M/T Fure West brygga.