Fungerande spolarvätska är en viktig del av säkerheten för bra sikt och trygg bilkörning. Men vad innehåller spolarvätska? Och vad avgör spolarvätskans fryspunkt?

Vad innehåller spolarvätska?
Spolarvätska består av vatten och varierad mängd denaturerad alkohol (går ej att dricka). De två främst förekommande alkoholerna är etanol eller isopropanol. Alkohol har en låg fryspunkt och används i spolarvätskan för att reglera vätskans fryspunkt. Förhållandet mellan mängden vatten och alkohol avgör spolarvätskans fryspunkt. Spolarvätska har sedan olika tillsatser beroende på om den är gjord för att användas på vintern eller sommaren. Spolarvätska menad för vintern innehåller bland annat alkoholer och tensider anpassade att ta hand om smuts som förekommer om vintern, exempelvis vägsalt. Spolarvätska för sommaren har mindre mängd frostskydd och andra tensider som enkelt tar bort proteinrika föroreningar såsom insekter. Gemensamt för spolarvätskor är att de effektivt rengör från smuts och trafikfilm.

Spolarvätska – ger ökad säkerhet i trafiken

Spolarvätska används för att göra rent vind- och bakrutan samt strålkastarna och är en avgörande säkerhetsfråga för att minska risken för olyckor i trafiken. För att få bort smuts är det viktigt att kombinera rätt spolarvätska med bra torkarblad. Med väl fungerande torkarblad går det dessutom åt mindre spolarvätska. Bra torkarblad ska heller inte lämna spår på rutan. Börjar torkarbladen förlora sin funktion och lämna spår på vindrutan är det dags att byta ut dem. Om torkarbladen börjar tappa kontakten med vindrutan eller om gummit torkat eller spruckit.

Spolarvätska är brandfarlig
Spolarvätska innehåller alkohol, det är därför viktigt att komma ihåg att både vätskan och ångan är brandfarlig och lättantändlig. Spolarvätska måste behandlas med stor försiktighet och på en plats med bra ventilation. Var extra vaksam vid hantering av koncentrerad spolarvätska, då den innehåller en större mängd alkohol än färdigblandad och är därmed mer lättantändlig.

Om spolarvätskan fryser
Välj gärna en spolarvätska med lägre fryspunkt än den förväntade temperaturen – för att inte riskera att hela spolsystemet fryser. Fryspunkten på spolarvätska är när vattnet börjar kristallisera sig. När detta sker blir vattnet och spolarvätskan trögflytande. Det kan även vara en god ide att lägga en nål i handskfacket för att rensa sprutmunstyckena. Vissa mackar har även speciella nålar man kan få. När temperaturen sedan stiger återgår vätskan till flytande form och fungerar utmärkt igen. Det går även bra att tillsätta koncentrerad spolarvätska för att åtgärda problemet.