Elbilar har orsakat bekymmer för försäkringsbranschen. Varje år spenderar försäkringsbolagen över 10 miljarder kronor på reparationer, bara i Norge. Försäkringsbolagen utgör de största kunderna inom bilbranschen, både i Norge och Sverige, enligt Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Norge är ett föregångsland gällande elbilar, eftersom där finns en stor elbilsflotta. Elbilarna i Sverige tar marknadsandelar varje dag, därför är det vettigt att snegla och ta lärdom av utvecklingen i Norge.

Varje år investerar försäkringsbolagen betydande summor i skadereparationer. Enligt Bo Ericsson har det senaste året sett en chockerande ökning av priserna, med höjningar på upp till 40 % för vissa nya bilar, vilket även erfarna branschaktörer reagerar på. Situationen förvärras av bristen på reservdelar för vissa kinesiska bilmärken, vilket leder till långa väntetider på verkstäder och ökade kostnader för ersättningsbilar och liknande.

Många inom branschen är oroade över den negativa utvecklingen för nästan nya elbilar. Detta kommer sannolikt leda till höjda försäkringspremier, då försäkringsbolagen står inför betydande kostnadsökningar. Dessutom kräver flera tillverkare att batterierna byts ut om krockkuddar eller bältessträckare utlöses, men kostnaden för att byta batteri är ofta så hög att det inte är ekonomiskt försvarbart, enligt Bo Ericsson.

Ett konkret exempel från Norge involverar en parkerad elbil värd ungefär en miljon kronor, som skadades när en annan bil backade in i dess sida och dragkroken träffade bakdörren. Detta resulterade i att elbilens krockgardin utlöstes och påverkade huvudsäkringen i batterilådan. Kostnaden för att byta batteri var så pass hög att försäkringsbolaget valde att lösa in bilen.