Nyligen avslutades arbetet med att modernisera samtliga 270 C20-vagnar i Stockholms tunnelbana, vilket inkluderade en uppgradering av interiören och integration av ny modern teknik.

Detta projekt, initierat 2017 har genomförts i nära samarbete mellan MTR, trafikförvaltningen och Alstom, syfte att förbättra resenärernas upplevelse och anpassa vagnarna till stadens växande behov.

Utöver dessa uppgraderingar genomfördes också en betydelsefull förändring med pensioneringen av den välkända CX-vagnen till förmån för den nya C30-vagnen. Den nya C30-vagnen erbjuder moderniserade faciliteter och en öppnare design, vilket skapar en rymligare interiör och minskar trängseln. Dessutom har flera nya funktioner införts för att öka tryggheten och tillgängligheten, inklusive digitala skärmar, förbättrade kameror och nya förarbord. Dessutom har 68 av vagnarna utrustats med passagerarräknarsystem för att bättre hantera resflöden.

Dessa ombyggnationer svarar på det ökande behovet av en moderniserad tunnelbaneinfrastruktur i en växande stad som Stockholm. Genom att erbjuda en förbättrad och mer tillgänglig resa syftar projektet till att möta den ökande efterfrågan på kollektivtrafik och säkerställa en tryggare resa för alla resenärer.

Källa MTR