Sjöfarten har stora utmaningar med att nå sina klimatmål.

Det Göteborgsbaserade bolaget SeaFjord Energy utvecklat världens första e-bunkerfartyg. Det är en helt ny fartygstyp som möjliggör för den globala sjöfartsnäringen att bli helt klimatneutral.

För större fartyg finns idag en begränsad möjlighet till landanslutning i hamn och en utbyggnad av infrastrukturen är dyrt, tar lång tid och i många fall inte möjlig.

E-bunkerfartyget är utrustat med ett stort batterilager och kan leverera grön energi i form av elektroner dit kunden behöver. Det ökar möjligheterna för stora fartyg att bli elektrifierade och operera emissionsfritt till havs samt inom hamnar och fjordar i större utsträckning.

Fartyget ger även möjlighet att handla med energi som att ladda vid en tidpunkt och på en plats där det finns överskott på energi och senare leverera någon annanstans eller vid annan tidpunkt. Ett annat användningsområde är att kunna bistå i beredskapssammanhang eller i krissituationer.

Laddning till sjöss – både hållbart och effektivt

SeaFjord Energys e-bunkerfartyg har designas för en effekt på 50 MW och kan laddas med energi från landanslutning eller direkt från en vindkraftspark. Därefter kan e-bunkerfartyget transportera och ladda upp batteripaket ombord på andra fartyg. En normal laddning tar cirka 60 minuter och energimängden som kan levereras är tillräcklig för att en färja ska kunna köra från södra Sverige till norra Tyskland.

Ett helt nytt sätt att ladda fartyg – från trånga hamnar till laddning ute till havs

SeaFjord Energy har tillsammans med FKAB Marine Design skapat mobil energileverans till sjöfarten världen över. E-bunkerfartyget möjliggör för fler fartyg att installera batteripaket ombord samt att de kan drivas helt utsläppsfritt