Fordonsparkens stilleståndstider och oplanerade stopp på vägen på grund av däckskada ökar kostnaderna för transportföretagen. God planering och digital fordonsparkshantering är effektiva metoder för att minimera stilleståndstiderna. Däckkostnaderna utgör vanligtvis under fem procent av ett transportföretags totala kostnader men kan bli betydligt högre om inte däcken sköts om på rätt sätt.

Digital fordonsparkshantering minskar inte stilleståndstiderna i sig men den ökar förutsägbarheten. Om ett fordon måste stå stilla på grund av en däckskada så riskerar man att bli av med körningar vilket kan kosta tiotusentals kronor.

Kostnaderna för däck vanligtvis ligger under fem procent av ett transportföretags totala kostnader, men de kan uppgå till 15 procent om man inte sköter däckservicen väl enligt siffror från Vianor. Med hjälp av digital fordonsparkshantering kan man se när däcken börjar bli slitna och kan undvika oplanerade stopp.

Prognoser om hjulbyte viktiga

Digital fordonsparkshantering gör det möjligt att göra olika prognosmallar. Med hjälp av dem kan däckens temperatur, lufttryck, var fordonen finns någonstans och körda mil följas i realtid. Systemet visar också var någonstans däcket har skadats vilket gör det lättare att kartlägga anledningen till skadan. Med hjälp av digital fordonsparkshantering går det att göra prognoser om när det är dags att byta hjul vilket gör det möjligt att planera in ett hjulbyte utan att det stör verksamheten.

– Förutsägbarhet och snabba svarstider är nyckelord idag. Det är inte möjligt att ha alla däckdimensioner och däckmodeller hos alla däckverkstäder utan lagerhållningen anpassas efter kunders behov. Till exempel har årets sortiment i våra däckverkstäder planerats så att rätt typ av produkter finns för våra kunders behov på respektive orter, säger Ulf Neckmar.

Så här kan stilleståndstiderna förkortas

 

  • Välj rätt typ av däck eller regummerade däck för användningsändamålen. Däckexperter kan hjälpa till att hitta optimala däck.
  • Regelbundna kontroller av däck antingen på depån, terminalen eller hos samarbetspartners verkstad är viktiga.
  • Kom överens med din däckleverantör om när ungefär nya däck behövs så slipper du vänta på nya däck.
  • Lämna in utslitna däckstommar för regummering i god tid så har du färdiga regummerade däck när de behövs.
  • Kom överens med din däckleverantör om att utföra hjulbyte när fordonet står på depån. På det sättet behöver fordonet inte stå stilla i onödan och chaufförerna kan koncentrera sig på körningen.
  • Det är viktigt att chaufförerna kontrollerar alla däck innan man börjar körningen.
  • Lufttrycket bör kontrolleras en gång i månaden. För lågt lufttryck är ett av de vanligaste skälen till en däckskada.
  • Se till att chaufförerna håller koll på att hjulbultarna är ordentligt åtdragna. Om ett hjul lossnar är det en stor fara för andra trafikanter. Det blir även ett tidskrävande stopp vid vägkanten och dyra komponenter på fordonet kan skadas.