Svensk Däckåtervinning har med stöd från internationella organisationer inom däckåtervinning implementerat End-of-Life Tyre Research Portal (ELTRP), världens första internationella forskningsportal för återvunnet däckgummi. Återvunnet däckgummi är ett genomforskat material där den nya forskningsportalen fyller ett behov genom att samla vetenskapliga fakta om materialet på ett lättillgängligt och effektivt sätt.

Återvunnet däckgummi är ett material som kantas av uppfattningar och frågor om såväl innehåll som nytta. Det är något som branschen generellt och Svensk Däckåtervinning specifikt regelbundet hanterar. End-of-Life Tyre Research Portal (ELTRP) är ett viktigt verktyg i arbetet att möta det kunskapsbehov som efterfrågas om materialet.

– Längs vägen har det blivit mer tydligt att uppfattningar ofta grundar sig i saknad av information och kunskap, samtidigt som det inte heller har funnits en given kunskapskälla med tillgänglig information om materialet. Att ELTRP nu är på plats är grundläggande för såväl branschen som för politiker, myndigheter, media och allmänheten, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Forskningsportalen ELTRP gör det möjligt att söka önskad information och vetenskapliga fakta om materialet på ett enkelt och effektivt sätt. Områden som står i fokus är bland annat kemisk sammansättning, prestanda, materialanvändning, hälsa och miljö samt produkter. Portalen innehåller också en ordlista med ord som är vanligt förekommande i rapporter om återvunnet däckgummi. Innehållet i ELTRP administreras av Svensk Däckåtervinning i samarbete med en postdoktorand (Ph.D), som hanterar inkomna rapporter och efter granskning gör dem sökbara i systemet.

Forskningsportalen bygger på en avancerad sökmotor, i vilken såväl metadata som fulltext för rapporter görs sökbara. Svensk Däckåtervinnings höga ambition för strukturerad hantering av metadata på såväl engelska som originalspråk gör sökning på ELTRP både enkel och kraftfull.

– Portalen bidrar till att öka möjligheten att använda materialet på ett tryggt och säkert sätt för människa och miljö utifrån de egenskaper som finns i materialet. Det är ett verktyg som understödjer arbetet att bygga och öka förtroendet för det återvunna däckmaterialet och för branschen, säger Fredrik Ardefors.