Västtrafik presenterar ett initiativ för att göra det enklare för sina resenärer att upptäcka fördelarna med att gå. Vid sökningar på kortare sträckor i Västtrafik To Go eller på Västtrafiks hemsida får resenärer nu även upp gång som resealternativ.

– Genom att snabbt kunna se när du är framme om du väljer att gå en kortare sträcka hoppas vi att fler väljer det istället för att vänta på näst tur. Många kommer kanske att upptäcka att gång-alternativet ibland är det snabbaste, det har ju faktiskt avgång varje sekund, säger Lars Backström, vd, Västtrafik.

För att minska trängsel ombord har Västtrafik sedan i mars uppmanat sina resenärer att gå eller cykla istället för att resa kollektivt under rusningstid. Man har även genomfört riktade initiativ som exempelvis Gå för Göteborg och Gå för Borås för att ytterligare öka medvetenheten om vikten av gång som färdmedel under pandemin.

Ett steg för att minska trängseln
Trängsel i kollektivtrafiken förekommer fortfarande och därför fortsätter Västtrafik att uppmana resenärer till att välja bort kollektivtrafiken när det är möjligt.

– Vi fortsätter att köra all trafik vi kan men det är viktigt att vi också fortsätter att hjälpas åt och att de som kan undviker att resa under rusningstid. Genom att gå lämnar du plats på bussen och får dessutom en dos vardagsmotion vilket ju har stora hälsoeffekter, säger Lars Backström.

Fler funktioner
I den senaste versionen av Västtrafik To Go lanserar Västtrafik även möjligheten att söka sin resa via en karta. På kartan kan resenären se hållplatser i närheten av sin egen position eller platsen den ska resa till och på så sätt söka fram bästa resealternativ.