I mars 2024 flyttar Viking Line fartyget Viking Cinderella från kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn till trafik på linjen Stockholm-Mariehamn-Helsingfors. I samband med detta kommer Cinderella att flaggas om till finsk flagg.

Viking Line har sedan 2003 bedrivit kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn med fartyget Viking Cinderella. När fartyget våren 2024 i stället inleder trafik på Helsingforslinjen, flaggas det också om till finsk flagg. För Viking Rederi AB:s personal på Viking Cinderella kommer förändringen inte att föranleda uppsägningar. Personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor, meddelar Viking Line i ett pressmeddelande.