Östersjöns okrönte drottning (eller kommer att bli i alla fall) passerade Suezkanelen i helgen. Resan genom kanalen tog elva timmar. Därmed återstår strax under två veckoren av den totalt knapp fem långa veckor långa turen från det kinesiska varvet i Xiamen till slutdestinationen i Åbo. 

Att få hem Viking Glory är en utmanande och unik uppgift för Ulf Lindroos och besättning på 40 män. Tiden ombord har ägnats åt att utforska det nya fartyget och dess avancerade teknologi.

Enligt befälhavaren Ulf Lindroos reagerar Glory känsligt på kommandon. Fartygets nya teknik har fungerat mer eller mindre felfritt och endast mindre finjusteringar har gjorts vilket är helt i sin ordning och måste göras på alla nya fartyg.

Följ resan hem via sociala medier

Viking Line finns på de flesta plattformarna för sociala medier. Där får man bekanta sig med ett splitter nytt fartyg, besättningen och höjdpunkterna från rutten.

Viking Glory i Suezkanalen