Ulric Långberg

Det är likadant varje år. När första halkan kommer lamslås trafiken. Kommer det dessutom snö går det snabbt från ett dåligt läge till något ännu värre – och farligare. Det behöver inte vara så. Med en vinterväghållning i full beredskap och som prioriteras som en akut åtgärd, då blir vägarna säkrare.

Trafiken på våra vägar har ökat stadigt de senaste åren. För yrkestrafiken märks det genom att industri och handel har flyttat ut sina lager på vägarna. Det som vi konsumenter handlar har ofta levererats samma dag. Det betyder att leveranserna måste ske varje dag, året runt för att allt ska fungera.

Egentligen har förutsättningarna för körning på vintervägar aldrig varit bättre. Fordonen har blivit säkrare, tekniska antisladd- och slirsystem finns i alla fordon. Däcken är av bra kvalitet, krav på vinterdäck finns för alla fordon under vintern och halkkörning är obligatoriskt vid körkortsutbildning.
Ändå blir det stora problem på vintern, och till stor del beror det på hur vinterväghållningen är upphandlad.

På det statliga vägnätet upphandlar Trafikverket fleråriga vägunderhållsåtgärder i stora kontrakt och områden, där vinterväghållning ingår som en del. Vinterväghållningen styrs av utsedd entreprenör enligt kriterier som Trafikverket satt upp. Vi anser att man sätter för snäva ramar i dessa upphandlingar med iver att spara pengar, och det förhåller sig entreprenören till i lågt lämnade anbud.

Men det finns åtgärder som går att genomföra nu som kan rädda liv och skapa en säkrare situation på vintervägarna.

  • Upphandla vinterväghållningen ur ett beredskapsperspektiv
  • Bryt ut den från övrigt vägunderhåll
  • Minska storleken på anbuden för att öka möjligheten att medelstora företag blir kontrakterade
  • Vinterväghållningen måste prioriteras som en akut åtgärd

Vi tror inte att nuvarande upphandlingsform leder till bra vinterväghållning. Det saknas incitament till förebyggande underhåll som är helt avgörande för en acceptabel vägstandard vintertid.

Hela samhället tjänar på mer förebyggande åtgärder. Nu flyttas kostnaderna i stället till andra ställen. Näringslivet får vänta på leveranser med driftstopp som följd, inhämtning av sopor och andra samhällstjänster fördyras, åkerier får ökade personalkostnader, olyckor ger kostnader för försäkringsbolag och fordonsägare. Framför allt blir det stora personliga kostnader för de som är inblandade i en eventuell olycka.
Vi anser att kostnaden ska tas direkt där den uppstår, i det förebyggande arbetet med vintervägunderhåll.

Åkeriföretagen har vägen som arbetsplats och arbetsmiljöansvaret för sina förare. De måste kunna lita på att vinterväghållningen fungerar när de tar beslut om att skicka ut sina fordon.

Nu behövs nya konstruktiva samtal med ansvariga myndigheter och utförare för att få en vinterväghållning som matchar behovet. Låt oss utföra vinterväghållningen när den görs bäst – då det behövs. Det är hög tid att anpassa väghållningen efter verkligheten på våra vägar.

Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag. Klicka här för mer info om Sveriges Åkeriföretag