Nu är de redo att rycka in för militärtjänstgöring, de 33 Volvo hjullastarna. Maskinerna är de sista som levereras efter det ramavtal Swecon tecknade med FMV 2018, totalt blev det 230 stycken hjullastare med olika specialanpassningar. 
Moderniseringen av det svenska försvaret fortgår och Swecon är en del i den satsningen. Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten

Maskinerna i den sista leveransen består av sju L35, åtta L60, en L90 och 17 L110. De har samtliga tillverkats av Volvo CE i Arvika, utom L35 som kommer från fabriken i tyska Konz. På Swecons utrustningsverkstad i Eskilstuna har de sedan anpassats efter de särskilda önskemål som FMV har.

Alla maskiner, utom L90, ska gå till armén. L90 används av flygvapnet för service och underhåll vid flygplatser.

 Swecon anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Sverige. Sweconkoncernen finns även representerad i de baltiska länderna samt delar av Tyskland.