För de som tror att det bara handlar om bussglas för Svenska Bussglas kan det vara värt att nämna att glasbyten och reparationer även sker på såväl tunnelbanevagnar, spårvagnar som för den tunga trafiken. När det gäller det sistnämnda kan näm­nas att man visade upp sig på lastbilsmässan i Elmia i Jönköping.
Det verkar som Svenska Bussglas AB flyttar fram positionerna. Långt ifrån alla känner till exempel till att man även vänder sig till husbilsfolket och nämnas kan att man i september deltog med en monter på mässan ”Husbil Husvagn” på Elmia. Trafikmagasinet fick en pratstund med Jenny Rosander, International Key Account Manager på Svenska Bussglas, som berättar att en styrka är att man har Cary Group som ägare, som börsnoterades förra året. Jenny Rosander är mycket mån om att lyfta fram alla skickliga montörer i landet, något som ligger helt i linje med Cary Groups vision om att attrahera, behålla och utveckla medarbetarna – för att nå framgång. Var finns då medarbetarna? Huvudkontoret finns i Motala (med vd Per Markström i spetsen) och serviceverk-städer finns i Stockholm, Motala, Göteborg, Malmö, Karlstad, Sundsvall, Emmaboda och i Örebro. Gudarna ska här veta att det verkligen handlar om yrkeskunnande för dessa montörer. Att byta en 100 kilo tung vindruta gör knappast vem som helst. Visst finns det konkurrens från glasmästare och reparationsverkstäder, men om vi tar buss-segmentet kan nämnas att det finns svart på vitt att av totalt cirka 14 000 yrkesbussar i Sverige så servar företaget en mycket stor del av dessa. Exempel på kunder inom bussbranschen är till exempel Nobina, Keolis och Bivab. När det gäller turistbus-sar som kan rulla minst sagt många mil byts vindrutorna nästan varje år på grund av slitage. En bussresenär vill inte uppleva en Mer än bara bussglas!resa, där det inte är fullgod sikt genom sidorutan! När det gäller stadsbussar är extremfallet tyvärr skadegörelse; något som kostar bussföretagen stora summor varje år. Som oberoende aktör tar Svenska Bussglas sig an alla typer av bussar och Jenny Rosander lyfter fram det nya centrallagret i Motala från vilket man servar kunder i hela branschen.
Fordonsglas i ett större perspektiv
Ingen kan blunda för att vindrutor är en bortglömd trafikfara, och det är allmänt känt att dåliga vindrutor innebär sämre sikt. Det finns ett mörkertal, men en uppgift gör gällande att av 3,3 miljoner besiktigade bilar i Sverige underkändes endast 4 000 på grund av slitage på vindrutan. En sliten vindruta försämrar sikten kraftigt och ökar risken för olyckor. Frågan är dock varför vind rutorna har så låg prioritet när det är dags för bilbesiktning? Redan vid cirka 7 500 mil märks en försämring av sikten, vid 15 000 mil har sikten försämras från 199 meter till 90 meter och efter 35 000 mil till 780 meter. Det finns här klara regler hur en vindrutas skick skall bedömas, men bilprovningarna är inte alltid så observanta på detta. Vid stora skador i siktfältet kommer an-märkningen – knappast annars. Tre frågor kan här ställas: 1. Borde inte gränsvärdet för underkännande av vindrutor vara vid en nivå som säkerställer att trafiksäkerheten inte äventyras? 2. Borde det inte vara ett krav att samtliga besiktningsanläggning-ar i landet har tillgång till mätutrustning för att kontrollera slitage på vindrutorna för ökad trafiksäkerhet? 3. Varför finns det så dåligt med statistik när det gäller redovisning av hur många olyckor som orsakas av bristfälliga siktförhållanden? /JR

Foto: Bland de 321 utställarna på Elmia Lastbil återfanns Svenska Bussglas AB med en monter. Trafikmagasinet fick en pratstund med Jenny Rosander, som vi ser längst till vänster på fotot.