Trots det allvarliga läget i Europa och de höga bränslepriserna har EcoPar AB ökat sin försäljning av ultrarena drivmedel.

  • Prisutvecklingen för drivmedel har varit utmanande under 2022, med stigande världsmarknadspriser till följd av globala osäkerheter. EcoPar har dock sett en stadigt växande försäljning under året, vilket visar att marknadens intresse för renare bränslealternativ håller i sig säger Roger Göthberg, vd för EcoPar AB.

EcoPar erbjuder ultrarena syntetiska drivmedel primärt för dieselmotorer, dessa drivmedel är icke giftiga och ger en väsentligt reducerad miljöpåverkan vid förbränning. EcoPars drivmedel fungerar i alla dieselmotorer och är fullt blandbar med konventionellt dieselbränsle. Man behöver alltså inte göra några anpassningar för att på ett enkelt sätt förbättra sin miljöprestanda och begränsa sin miljöpåverkan. Bränslena är även lagringsbeständiga i minst 10 år utan att tappa sina egenskaper. För applikationer som står still mycket så är detta en klar fördel jämfört med vanlig diesel. Det ger också en fantastik möjlighet att investera i ett långsiktigt energilager.

Tre fokusområden för EcoPar AB

  1. EcoPar erbjuder ett fullserviceupplägg med uthyrning av tankar och fyllning baserat på nivåmätning. Detta ger kunderna en säkerhet på att alltid ha drivmedel på plats.
  2. Sjömackarna vill ha EcoPar p.g.a. att bränslet är giftfritt och därmed inte är skadligt varken för natur, hav eller fisklivet. Bränslet är doftfritt och ger reducerade utsläpp av skadliga avgaser i känsliga sjö och havsmiljöer.
  3. Reservvolymer av ett bränsle som har lång hållbarhet. Det är inte nödvändigt att byta ut överblivet bränsle efter säsongen utan det är funktionsdugligt i många år. EcoPar minskar också risken för bakterietillväxt i tankar.

Året har med tydlighet visat att våra bränslen skapar trygghet i en osäker värld säger Roger Göthberg, och fortsätter. Stora som små kunder vill säkra att man har en högre beredskap än tidigare, och där är våra bränslen i en klass för sig med sin långa lagringsbeständighet och höga energiinnehåll. Energi på tanken skapar en frihet och trygghet i att kunna verka även när den vanliga energiförsörjningen störs.

 Renare förbränning

EcoPar’s bränslen brinner renare i alla typer av applikationer vilket inte bara har en positiv effekt på miljöprestanda, utan även på underhållsbehov. Den rena förbränningen reducerar exempelvis uppbyggnad av sot i motorer vilket i sin tur bidrar till att motoroljan inte smutsas ner lika fort som med andra bränslen, detta bidrar till mindre slitage i motorn.

  • Det har varit ett spännande första år som vd för EcoPar AB, säger Roger Göthberg och fortsätter att berätta om ett speciellt ”krisår”, det är sorgligt att vi människor lägger så mycket energi och pengar på att kriga, och det är fruktansvärt för de personer som är direkt drabbade. EcoPars målbild att hjälpa kunder att begränsa sin påverkan på miljö och klimat genom ett rent, tryggt och tillgängligt alternativ fortsätter dock.

 Optimistiskt om framtiden

Fler och fler väljer att använda EcoPars olika bränslen. Företaget har terminaler från Umeå i norr till Malmö i söder. Senast öppnades en ny sjömack i Nyköping.

  • Jag ser ljust på framtiden när det gäller vårt företag. Flytande och hållbara drivmedel kommer vara nödvändigt lång tid framöver. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra produkter och samtidigt utöka tillgängligheten så vi kan leverera drivmedlet till de många kunderna som efterfrågar ett ultrarent miljöbränsle som gör skillnad, säger Roger Göthberg.

Anders Ekstedt