Bilden är taget ur ett annat sammanhang och har inget med artikeln att göra. 

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022 den lägsta nivån under de senaste tio åren. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2022 anlände 87,1 procent av alla planerade tåg till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Resterande tåg ankom mer försenade eller ställdes in med kort varsel. Det är den lägsta årsnoteringen för persontågens tillförlitlighet (STM5) under den senaste 10-årsperioden. Tillförlitligheten för 2022 är 2,6 procentenheter lägre jämfört med 2021 och 6,4 procentenheter lägre än 2020 som hade den högsta årsnoteringen under den senaste 10-årsperioden.

Uppdelat på årets månader var tillförlitligheten högst i juli med 89,2 procent av tågen ankomna till slutmål senast fem minuter efter tidtabell, och lägst i mars med 84,9 procent. Jämfört med motsvarande månad året innan försämrades tillförlitligheten som mest under mars med 6,6 procentenheter samt under augusti med 5,7 procentenheter. December däremot hade en förbättrad tillförlitlighet med 1,7 procentenheter jämfört med december 2021.

 

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör drygt hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Statistiken visar att 92,3 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2022, en försämring med 1,1 procentenheter jämfört med 2021.

Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen. 71,7 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket är det sämsta årsnoteringen under den senaste 10-årsperioden och 9,1 procentenheter lägre än 2021.