SJ ser ett intresse från regioner att öka antalet tågavgångar samtidigt som man vill spara resurser. Därför har ett avtal knutits för biljettsamarbeten mellan SJ, Västtrafik och X-trafik. De nya avtalen började gälla den 10 december och innebär att ännu fler resenärer i Västra Götaland och Gävleborg kommer kunna resa med SJ.

Det utökade samarbetet med Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige, innebär att resenärer nu kan resa med både periodbiljett och enkelbiljett på SJs regionaltåg på sträckan Göteborg – Skövde – Töreboda. Dessutom utökas SJs dagliga tågtrafik på sträckan från 11 till 14 avgångar.

Det nya avtalet sträcker sig åtminstone till och med 2026 och började gälla den 10 december. Avtalet innebär en betydande förbättring för resenärer i Västra Götaland då Västtrafiks resenärer tidigare endast kunnat använda periodbiljetter vid resa med SJs tåg på sträckan.

Nytt avtal med X-trafik, Region Gävleborg

Utöver det nya samarbetet med Västtrafik har SJ nyligen undertecknat ett nytt tioårigt avtal med X-trafik, Region Gävleborg. Samarbetet innebär att X-trafiks resenärer kan resa med SJ-tåg på linjerna Gävle – Sundsvall och Gävle – Ljusdal. Det nya avtalet, som även det började gälla den 10 december, innebär att SJ och X-trafik både förlänger och fördjupar sitt pågående samarbete. Bland annat genom en mer noggrann uppföljning av resandet för att på så sätt skaffa sig än bättre underlag för att planera kommande trafik.