Punktlighet för persontåg 2023 sjönk till rekordlåga nivåer, där endast 87,7 procent av dem nådde sin destination högst fem minuter efter den schemalagda tiden. Det är det sämsta resultatet som registrerats i Trafikanalys officiella statistik när det gäller punktlighet på järnvägen.

Jämfört med föregående år, 2022, minskade punktligheten med 2,5 procentenheter. Sett över en tioårsperiod var nedgången ännu mer signifikant, med en minskning på hela -7,2 procentenheter jämfört med det mest punktliga året, 2020.

Under 2023 nådde endast 58,6 procent av persontågen sin slutdestination enligt tidtabell, vilket representerar en minskning med 5,8 procentenheter jämfört med det föregående året. Tåg som anlände högst 15 minuter efter tidtabell utgjorde 96 procent av de framförda tågen, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2022. För tåg som kom fram högst 60 minuter efter tidtabell var siffran 99,5 procent, vilket innebar en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med det föregående året.

Punktligheten var som högst under de tidiga månaderna, januari och februari, med 91 procent av tågen som nådde sin destination högst fem minuter efter tidtabell. Å andra sidan var december den månad med lägst punktlighet, där endast 83,5 procent av tågen anlände i tid. Jämfört med december 2022 försämrades punktligheten under denna månad mest, med en nedgång på 5,3 procentenheter.