Enligt den senaste besiktningsstatistiken från Bilprovningen för 2023 rapporteras en oroande siffra av brister på hela 63,9 procent hos tunga lastbilar. Detta är betydligt högre jämfört med andra fordonstyper och är särskilt bekymmersamt med tanke på de stora fordonens vikt och storlek.

Under det gångna året utförde Bilprovningen närmare 26 000 kontrollbesiktningar på tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Resultaten av besiktningen avslöjar att 63,9 procent av dessa fordon hade brister som kräver åtgärd innan de kan användas som vanligt igen.

Andelen brister hos tunga lastbilar är högst bland alla fordonsslag, förutom A-traktorer, där A-traktorerna dock är betydligt mindre i både vikt och storlek jämfört med de tunga lastbilarna.

Stockholms län rapporterade den högsta andelen tunga lastbilar med brister, där 69,8 procent av fordonen hade påvisade problem. Å andra sidan hade Gotlands län den lägsta andelen brister med 46,2 procent.

Nästa hälften får ombesiktning

Vidare hade nästan hälften av de tunga lastbilarna, närmare bestämt 46,2 procent, brister som krävde efterkontroll. Det innebär att dessa brister var av så allvarlig karaktär att fordonen endast fick användas begränsat innan reparation och professionell bedömning genomfördes.

Vanliga brister som identifierades inkluderade problem med bromssystemet (28,1 procent), hjulsystemet (17,4 procent) och styrsystemet (17 procent).

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 och 2023 visar en ökning på 1,1 procentenheter i andelen tunga lastbilar med brister som kräver efterkontroll, från 45,1 till 46,2 procent. Jämfört med 2021 är ökningen hela 2,6 procentenheter.

 

När det gäller besiktningsintervallen för tunga lastbilar över 3,5 ton totalvikt, är det viktigt att notera att dessa fordon först kontrollbesiktigas inom ett år efter första användningen och därefter senast var 12:e månad efter den föregående besiktningen.