Den 23-24 maj 2024 samlas över 350 deltagare i Uppsala för Mälardalsrådets årskonferens, Mälartinget. Här möts politiker, företagsledare och representanter från organisationer och myndigheter för att diskutera och forma framtidens transport- och utbildningsstrategier i Stockholm-Mälarregionen.

Fokus på Systemanalys 2024

Årets tema är den uppdaterade utvecklingsstrategin “Systemanalys 2024”. Den 23 maj presenteras de prioriterade väg-, spår- och farledsprojekten som ska stärka regionens infrastruktur fram till 2037. Genom föreläsningar och diskussioner utforskas hur man kan nyttja och utveckla regionens styrkor över parti-, läns- och sektorsgränser.

Talare och Värdar

Bland årets talare finner vi nationalekonomen Stefan Fölster och Johan Davidson (KD), statssekreterare vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Värdskapet för Mälartinget 2024 delas av Uppsala kommun och Region Uppsala. Konferensen inleds av Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun och Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala.

Krav på Regeringen

Med över 300 politiker på plats kommer Mälartinget att föra fram tydliga krav på regeringen om nödvändiga prioriteringar för framtidens infrastruktur. Dessa krav kommer att presenteras och diskuteras under ett samtal med statssekreterare Johan Davidson (KD) den 23 maj.