EU har högt ställda klimatmål, därför krävs investeringar för att främja och utveckla järnvägen, som idag är det mest miljövänliga transportalternativet vi har.

 Logistikbehovet växer ständigt och våra politiker har sedan länge sagt att det finns en stark vilja att skapa förutsättningar för att öka både godsvolymer som persontrafik på järnvägen, men det går trögt.

Krävs relativt små investeringar

Hector Rail som är Skandinaviens största privatägda godsoperatör på järnväg tror att mindre investeringar skulle få en direkt positiv inverkan.

-Arbetet med att upprusta och förfina järnvägen har gått långsamt och bara gett mindre effekt. Begränsningar skapar fortfarande flaskhalsar och i sammanhanget skulle relativt billiga investeringar kunna ge stor effekt. Vi pratar om att exempelvis ta bort begränsningar genom att bygga längre stickspår, förstärka broar och prioritera underhållet, det tror vi skulle göra stor skillnad direkt. Vi skulle även vilja se en samordnare för järnvägen likt den samordnare regeringen tillsatt för sjöfarten, det är en person med övergripande överblick. Vi tror att en sådan funktion inom järnvägen skulle göra att rätt beslut tas betydligt snabbare, än vad som görs idag, menar Claes Scheibe, vd för Hector Rail.

Chockhöjning av trafikeringsavgiften

Nästa år förväntas trafikeringsavgiften öka med 37 procent för godstransporter, däremot kommer persontrafiken istället att få en sänkning. Trafikeringsavgiften är den avgift operatörerna får betala för att använda järnvägen.

-Vi är i en bransch med redan låga marginaler, ska vi vara konkurrenskraftiga måste vi ha en ett attraktivt erbjudande. Det är inte bara vi som drabbas, det är beklagligt för hela branschen när den här typen av besked kommer. Vi är i en bransch där vi måste arbeta och planera väldigt långsiktigt, vilket även gäller vår prissättning mot våra kunder. Ett annat exempel är vår ruttplanering, vi måste ansöka om vår tidtabell hos Trafikverket två år i förväg, det är därför viktigt för oss operatörer att vi får vetskap om all information som rör vår verksamhet i så tidigt skede som möjligt, säger Claes Scheibe.

Om Hector Rail

Hector Rail är Skandinaviens största privatägda transportör av gods på järnväg. Trafikverksamhet sker i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, via den svensk-tyska godskorridoren (genom Danmark).

*18 000 avgångar per år.

* 15 åk stationer från söder till norr runt om i Skandinavien.

* 80 stycken lok.

* Omsätter 1,2 miljarder kronor.