Bygget av den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö kräver en arbetstunnel vid Fridhemsplan. Placeringen av denna tunnel har haft två alternativ: i Rålambshovsparken eller vid Lindhagensplan. 

I dag har Region Stockholms lokaliseringsutredning presenterat sin slutsats. I den framkommer att Moderaternas linje vinner och att arbetstunneln för tunnelbaneutbyggnaden förläggs vid Lindhagensplan. Med detta räddas Rålambshovsparken undan nio års byggkaos och stockholmarna får behålla sin gröna lunga intakt.