Än en gång ser vi brister i vinterväghållningen, vilket resulterar i långa stopp på våra mest trafikerade vägar. Detta sker trots tydliga vädervarningar som borde ha lett till tidigare insatser för plogning, det säger Sveriges Åkeriföretag. 

Inför det senaste dygnets snöfall gav SMHI ut en orange vädervarning för stora delar av södra Sverige. Trafikanter och yrkesförare uppmanades att undvika att ge sig ut om det inte var absolut nödvändigt. Detta var en mycket tydlig uppmaning, och enligt rapporter från flera av våra medlemsföretag valde många åkerier att inte köra om de hade möjlighet.

Med en orange vädervarning borde förväntan vara att Trafikverket mobiliserar extra resurser som motsvarar den ökade risken. Men återigen får vi besked från Trafikverket att plogbilarna inte kunde nå fram på grund av trafikstopp. Det innebär att man är för sent ute och hamnar sist i kön. Det borde vara en lågt hängande frukt att sätta in extra plogresurser för att hålla vägarna farbara, istället för att räddningstjänsten, bandvagnar och frivilligorganisationer måste rycka in för att hjälpa trafikanter som fastnat i snön.

För att undvika situationer som denna måste vinterväghållningen prioriteras som en akut åtgärd och resurser måste sättas in i tid. Ett kraftigt snöfall som inte hanteras genom plogning kommer naturligtvis att leda till trafikstopp. Detta kan inte vara acceptabelt för Trafikverket, inte en gång till, menar Sveriges Åkeriföretag.