Varje dag inträffar tre olyckor med truckar i Sverige. Nu går TYA och MaskinLeverantörerna (ML) samman för att öka medvetenheten och minska antalet olyckor.

I Sverige finns ungefär 300 000 yrkesverksamma truckförare. En utmaning för branschen är att vissa truckförare inte är tillräckligt förberedda när de börjar arbeta, delvis på grund av bristfälliga utbildningar.

Maria Themptander, projektledare på TYA, påpekar att en del företag erbjuder billiga utbildningar på en eller två dagar, vilket inte är tillräckligt för att förbereda en truckförare utan tidigare erfarenhet. Varje år skadas över 1 000 truckförare så pass allvarligt att de blir borta från arbetet. Orsakerna till olyckorna kan vara att föraren tappar kontrollen över trucken, kolliderar, välter eller använder trucken felaktigt. För att adressera problemet har TYA och ML gått samman för att sprida kunskap bland inköpare av truckutbildningar om vikten av kvalitativa utbildningar för truckförare.

Många utbildningar håller inte måttet

Maria Themptander varnar för att många utbildningar som marknadsförs online inte uppfyller kraven. Hon betonar att det krävs flera dagars praktisk träning för att lära sig köra truck ordentligt. Arbetsmarknadens parter har redan fastställt tydliga riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter i form av TLP 10, men dessa följs inte alltid.

TYA och MaskinLeverantörerna lanserar nu tre nya checklistor för att underlätta för arbetsgivare att välja rätt truckutbildning för sina anställda. Dessa checklistor behandlar inköp av truckförarutbildning, truckinstruktörsutbildning och korrekt utfärdande av körtillstånd.

Lina Hallman, vd på MaskinLeverantörerna, förklarar att det nya informationsmaterialet syftar till att underlätta för arbetsgivare och truckförare att göra rätt val när det gäller truckutbildningar. Genom att öka kunskapen hoppas man kunna minska antalet olyckor och rädda liv där truckar är inblandade.