Under mars 2024 registrerades 24 481 personbilar, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med mars föregående år. Totalt sett för årets tre första månader är nedgången för nyregistreringar 6 procent jämfört med samma period föregående år.

Den svaga starten på året indikerar påverkan från lågkonjunkturen, särskilt på privatpersoners inköp av nya bilar. Privatpersoner svarade för 28 procent av nyregistreringarna hittills i år, vilket är en minskning från både förra året och 2022.

Under mars utgjorde elbilar 34 procent av de nyregistrerade personbilarna, jämfört med 41 procent året innan. Även om laddbara bilar fortsätter att dominera nyregistreringarna, har deras andel minskat något från 59 procent förra året till 57 procent i år. För helåret 2023 var denna andel 58 procent.

När det gäller lastbilar, ökade antalet lätta lastbilar med 10 procent jämfört med mars föregående år, medan det skedde en minskning på 27 procent för tunga lastbilar. 27 procent av de nya lätta lastbilarna var eldrivna, den högsta andelen hittills. Andelen förväntas sannolikt öka ytterligare under året tack vare klimatpremien som infördes i februari. Bland de tunga lastbilarna var 6 procent eldrivna.

Antalet nyregistrerade bussar påverkas främst av offentliga upphandlingar inom den regionala kollektivtrafiken och varierar därför mycket över tid. Under mars registrerades 37 bussar jämfört med 45 under samma månad året innan.