Enligt Energinyheter.se är de nordiska länderna väl förberedda och redo att investera i förnybar energi som kan användas för att skapa väte. Under de senaste åren har de nordiska länderna byggt upp en stark kunskapsbas och utvecklat en gemensam förståelse för ämnet. Genom ett särskilt FoU-program har ett strategiskt samarbete kring vätgas utvecklats. Syftet med programmet är att öka forsknings- och utvecklingsinsatserna kring vätgas och andra alternativa bränslen under de närmaste åren. Företagens och institutionernas vilja att vara en del av detta program är mycket stor.

Användningen av väte som bränsle

När väte väl har producerats, transporterats och lagrats är möjligheterna för dess användning i princip obegränsade: för mobilitetsändamål i nästan alla typer av fordon eller transportmedel, men också för de flesta industrier. För att få upp väteproduktionen till den nivå som krävs för industriell produktion arbetar Schaeffler och andra företag nära tillsammans med forskningsinstitut för att industrialisera produktionen av stackar och komponenter.

Mobilitetstillämpningar och vätgasfordon – till exempel en bil, en lastbil eller en buss. I slutändan är detta också en form av elektromobilitet: tack vare bränsleceller kan ett sådant fordon skapa elektrisk energi från väte, och denna energi används för att driva fordonet. Vilka är då fördelarna jämfört med klassisk elektromobilitet? Inga stora batterier behövs, laddningstiden är mycket snabbare och fordonets autonomi är betydligt högre. Och slutligen är slutprodukten som kommer ut ur avgasröret rent vatten.

EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.

Med Sveriges höga ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsland behöver utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn minska kraftigt. Sjöfarten står för stora växthusgasutsläpp, men branschen står inför en förändring med ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. I den förändringen är tillgång på fossilfria bränslen en helt avgörande fråga.

Blue Supply Chains är ett treårigt projekt som leds av Hafen Hamburg Marketing och finansieras via EU:s Interreg Baltic Sea Region Program. Den svenska delen innehåller bland annat en förstudie som drivs i samverkan mellan: IVL Svenska Miljöinstitutet, Kvarken Ports, Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun och CLOSER vid Lindholmen Science Park. INAB, Trafikverket och Sjöfartsverket bistår med kunskap och kompetens. Projektet delfinansieras även av Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Fakta om vätgas

Vätgas har stor potential att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher och sektorer, då utsläppen av vätgasanvändning endast blir vattenånga. Vätgas kan därför användas som energibärare för att ersätta fossila bränslen som gas eller olja. Den kan också användas i industriella processer för att ersätta fossila material som tex kol. Detta förutsätter dock att vätgasen produceras på ett hållbart sätt, så kallad Grön Vätgas. Detta säkerställs genom att endast använda förnybar elektricitet för att tillverka vätgas. (Spjälka vattenmolekyler, -dela upp i väte och syre-, genom elektrolys.)

/DJ