Enligt en rapport har båtsäsongen har varit intensiv. För Sjöräddningssällskapet har det inneburit en ökning av uppdragen med 54 procent hittills i år.

Intresset för båtlivet har i år varit större än någonsin, och det märks i Sjöräddningssällskapets statistik. Till och med den 15 augusti uppgår antalet räddningstjänstuppdrag – där det är akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande – till 1025 stycken. Det är en ökning med 31 procent jämfört med samma period 2019 (783 räddningstjänstuppdrag).

Våra frivilliga sjöräddare har gjort en fantastisk insats under sommaren. Många har dem att tacka för väldigt mycket, säger Cia Sjöstedt, vd för Sjöräddningssällskapet.

Siffrorna visar också att vi genom vår frivillighet kunnat vara rätt dimensionerade för det ökade tryck som vi tidigt under säsongen förstod skulle komma.

För assistansuppdragen, där Sjöräddningssällskapet bistår sina medlemmar med förebyggande utryckning är skillnaden ännu större. Under året har organisationens frivilliga sjöräddare utfört 3970 förebyggande utryckningar fram till och med den 17 augusti, att jämföra med 2570 uppdrag under samma period 2019. Det innebär en ökning med 54 procent.

Vanligaste orsaken vid förebyggande utryckningar är maskin/propellerhaveri, med 2654 uppdrag. Därefter följer bränslestopp/starthjälp vid dött batteri, som står för 439 uppdrag, och grundstötning (382 uppdrag).

När det gäller räddningstjänst är den vanligaste orsaken larm om drunkningstillbud (124), därefter grundstötning (121), maskin/propellerhaveri (121) samt brand ombord (111 uppdrag).

Genom våra förebyggande utryckningar kan vi se till att många incidenter som annars skulle kunna bli räddningstjänstuppdrag inte går så långt. Det är ytterligare ett sätt där vi bidrar till att samhället kan hushålla med de gemensamma resurserna, säger Cia Sjöstedt.

Stora regionala skillnader

Många stationer i landet har vittnat om mer att göra under sommaren. Allra tydligast har det varit kring storstäderna. I Stockholms skärgård och Mälaren har 13 räddningsstationer tillsammans gjort 1556 förebyggande utryckningar – 39 procent av det totala antalet uppdrag, och en ökning med 69 procent jämfört med 2019 (918). I Göteborgs skärgård har två räddningsstationer gjort 407 förebyggande utryckningar (2019:209) – en ökning med 95 procent.

Samtidigt har uppdragen minskat i några regioner. I norra Bohuslän (räddningsstationerna Strömstad och Fjällbacka) har uppdragen minskat med 15 procent jämfört med 2019, både för uppdrag inom räddningstjänst och förebyggande utryckningar. Förklaringen är att antalet besökande norrmän minskat dramatiskt, och att hemestrande svenskar inte ”täckt upp” i samma utsträckning som längre söderut på västkusten.

Faktatabeller, Sjöräddningssällskapet 2020

Vanligaste orsakerna till uppdrag, RÄDDNINGSTJÄNST

Drunkningstillbud (124)

Grundstötning (121) 

Maskin/propellerhaveri (121) 

Brand ombord (111) 

Observation av drivande båt/föremål (97) 

Vanligaste orsakerna till uppdrag, ASSISTANSUPPDRAG

Förebyggande utryckning

Maskin/propellerhaveri (2654)

Bränslestopp/starthjälp (439)

Grundstötning (382)

Diverse i propellern (105)

Vatteninträngning (76)

Antal uppdrag – månad för månad (räddningstjänst + förebyggande utryckning)

Januari 31

Februari 31

Mars 78

April 214

Maj 589

Juni 1352

Juli 1717

Augusti (t.o.m. 15/8) 983

Foto och källa Sjöräddningssällskapet