Registreringarna av nya bilar visar på att det står ganska bra till där ute hos bilhandlarna, oktober månad visar en uppgång med över 10 procent mot samma månad förra året och sett över hela året så är det en uppgång med nästan 4 procent.

Mobility Swedens prognos för året pekar på 280 000 nya bilar och 45 000 lätta lastbilar vilket är högt. Begagnathandeln går som tåget, upp 12,4 procent jämfört med oktober förra året och ackumulerat är det också positiva siffror, drygt 2 procent bättre än 2022 så här långt.

När det kommer till bränslen är det tydliga förändringar i oktober. Bensin är största bränsle, diesel är fortfarande på andra plats men de bilar som drivs på fossila bränslen tappar stort gentemot laddbart. Hybrider är tredje störst, därefter elbilarna som nu utgör nästan 10 procent av marknaden, en ökning med 124 procent jämfört med oktober förra året. Gas, etanol och övriga bränslen utgör idag tillsamman under 1 procent av begagnatmarknaden.

Vad är det då handlarna fasar för? Dels går nybilsförsäljningen väldigt trögt i dessa ekonomiskt tuffa tider, dels har branschens interna orderstatistik vikt ner kraftigt. Enskilda handlare vi talat med pratar om stora tapp i orderingång.

Bilhandlarna tror att det inte vänder förrän första räntesänkningen kommer, först då kan vi vänta oss att kunderna återkommer till nybilshallarna, tror många bilhandlare.

Källa MRF