Swedish BioFuels har valt Marviken i Norrköpings kommun för att genomföra en förstudie och undersöka lämpligheten för produktion av hållbart flygbränsle för framtiden.

Den föreslagna anläggningen i Norrköping kommer hålla en produktionskapacitet på 100 000 ton per år vilket gör satsningen i Marvikens Smart Energy Cluster till den första fullskaliga anläggningen för miljövänligt flygbränsle.