Bring satsar i Sverige och ska bygga en ny terminal i Jönköping. Terminalen blir mer än dubbelt så stor som den nuvarande – och den näst största terminalen koncernen har i Norden. I början av 2025 ska bygget stå klart.

Terminalen i Jönköping är navet för Brings svenska verksamhet. Bring säger själva att, för att kunna fortsätta växa behövs det en ökad kapacitet i Jönköping med en ny terminal. Den nya terminalen kommer att bli Brings största och mest moderna i Sverige. Den nya anläggningen kommer att ta plats i Södra Stigamo, ett område som ligger strategiskt vid motorvägen. Efter inflytt ska Bring kunna hantera tre gånger så många paket som man kan på den nuvarande terminalen i Jönköping.

Brings paketvolymer har ökat med 250 procent de senaste fyra åren, och leveransföretaget har en stark tro på att fortsatt tillväxt – speciellt från näthandeln. När verksamheten expanderar görs även satsningar på smart teknik och en högre andel leveranser med elfordon.

Idag levererar Bring med fossilfria drivmedel till drygt sex miljoner svenskar.

Om Brings nya terminal i Jönköping

  • Nästan 32 000 kvadratmeter – dubbelt så stort som nuvarande terminal
  • 500 kvadratmeter solceller på taket
  • På terminalen monteras en paketsorteringsmaskin som hanterar tre gånger så höga paketvolymer som idag
  • Inflytt första halvåret 2025