Under Almedalsveckan kommer Norwegian använda Neste MY Förnybart Flygbränsle motsvarande 40 procent av bränsleförbrukningen mellan Stockholm Arlanda och Visby flygplats. Den höga inblandningen minskar utsläppen från dessa flygningar med till 30 procent, jämfört med enbart fossilt jetbränsle. 

Samarbetet mellan Neste och Norwegian under Almedalsveckan innebär att man kan minska utsläppen från sin resa genom att välja Norwegian då motsvarande 40 procent av bränsleförbrukningen på flygningarna till och från Visby. Distributionen av bränslet sker i samarbete med bränsleleverantören World Fuel Services som möjliggör inblandningen.

– Vi är mycket glada för samarbetet med Neste som innebär att vi kan minska utsläppen betydligt, upp emot 30 procent, motsvarande våra flygningar till och från Visby under Almedalsveckan. I kombination med förnyelse av flygplansflottan, är fossilfria flygbränslen det i särklass snabbaste och effektivaste sättet att minska utsläppen på. Den stora utmaningen framöver är att få igång storskalig produktion av fossilfria bränslen eftersom det idag finns väldigt begränsade mängder att få tag på, säger Anders Fagernæss, hållbarhetschef på Norwegian.

– Tillsammans med Norwegian vill Neste skynda på omställningen till ett mer hållbart flyg genom att redan idag visa på att det är möjligt att kraftigt minska utsläppen genom att blanda in förnybart flygbränsle. Inblandningen motsvarar Norwegians flygningar till och från Almedalen och där kommer vi diskutera samarbete mellan industrin och beslutsfattare om hur Sverige kan vara en förebild för omställningen till fossilfritt flyg, säger Magdalena Streijffert, ansvarig för Public Affairs på Neste.

Förnybart flygbränsle, även kallat SAF, är ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Enligt nuvarande regelverk är det tillåtet med en inblandning av förnybart flygbränsle i fossilt jetbränsle upp till 50 procent. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränslestruktur.

Norwegian och Neste arrangerar ett frukostmöte under Almedalsveckan
Torsdag 29 juni kl. 08.00 arrangerar Neste och Norwegian en paneldebatt om framtidens hållbara flyg. I panelen finns politiker och aktörer i flygbranschen representerade.