Flygbolaget BRA har tagit fram en konkret och innovativ vision om vilken roll Bromma flygplats skulle kunna spela i framtiden. Den går ut på att omvandla flygplatsen till en hubb för framtidens flyg – även kallat Advanced Air Mobility (AAM). Elflyg, fraktdrönare och EVTOLs för passagerare bildar ett nytt transportsystem för regional och interregional flygtrafik baserat på helt nya teknologier. Det nya sättet att flyga fossilfritt och nästan ljudlöst möjliggör både för nya effektiva fossilfria rese- och fraktmöjligheter, för bostadsbyggande på delar av nuvarande flygplatsområde samt att en helt ny stadsdel kan etableras.

Bromma flygplats framtid har debatterats och utretts frekvent under de senaste 20-30 åren. Flygplatsen är mycket uppskattad av resenärer från Sveriges stora och små regioner då den idag utgör en avgörande förutsättning för tillgängligheten till och från Stockholm. Analyser tyder på att Arlanda inte kommer att kunna ta Brommas roll i framtiden om man även tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och dess nya möjligheter med mindre flygfarkoster. Samtidigt växer Stockholm och marken är mycket eftertraktad utifrån möjligheten att bygga bostäder.

BRA har tillsammans med stadsutvecklare och arkitekter tagit fram en vision om hur dessa motstridiga intressen skulle kunna mötas i en gemensam vision som ger Stockholm både bostäder, men också en framtidssäkrad tillgänglighet baserad på de nya framväxande flygteknologierna.

Begreppet ’Advanced Air Mobility’ (AAM) är ett samlingsnamn på de nya flygfarkoster som nu utvecklas baserat på innovationer inom batteriteknologi och utveckling inom autonoma system såsom förarlösa farkoster dvs. exempelvis elflygplan och fraktdrönare. Många nya farkoster kommer vara vertikalstartande (EVTOL – Electric Vertical Take Off and Landning) och andra kommer att kräva kortare rullbanor. De nya farkosterna har inga utsläpp och är väsentligt tystare än dagens förbränningsmotorer.

-Efter att ha varit den dominerande flygoperatören på Bromma i mer än 25 år är det fantastiskt att under de kommande 25 åren vara med och skapa nya Bromma med en kombination av bostäder och en nettonollflygplats i generationer framöver. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med politiker och andra intressenter för att leverera världens första nettonollflygplats så fort tekniken tillåter det, säger Per G. Braathen, styrelseordförande i BRA

De framväxande innovationer gör att Bromma flygplats kan krympa i yta över tid när förbränningsmotorerna fasas ut. BRA har tagit fram en vision som innebär att Bromma görs om till Europas första rena AAM-hubb med endast elflyg, drönare och EVTOL efter 2038 samtidigt som Stockholm kan skapa en ny stadsdel med möjlighet att bygga ca 23 000 nya bostäder. Den nya stadsdelen planeras och byggs som en så kallad ’Smart City’ och Bromma utvecklas till ett innovationskluster för fossilfria AAM, och blir en världsledande hubb för framtidens flygsystem.

BRA har tagit fram två koncept som beskriver framtidsvisionen för Bromma flygplats samt framtidens flyg och transportsystem i Stockholm:

  1. Braathens Shuttle – ett koncept för att knyta ihop Stockholmsregionen baserat EVTOLs för passagerare och fraktdrönare som flyger mellan såväl flygplatser som nya start- och landningsplatser så kallade Vertiports.
  2. Bromma Park 2038 – stadsplanering för en ny stadsdel och Smart City i kombination med Europas första renodlade elflygplats som innehåller en ny Vertiport för drönartrafik.