Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. Syftet med utbyggnaden av järnvägen är, ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg.

Ostlänken blir en ny dubbelspårig järnväg som kommer att ge plats för flera tåg på sträckan vilket bidrar till bättre flöde av såväl godstrafik som persontrafik. I skrivande stund pågår projektering av i stort sett hela sträckan. Järnvägen kommer att börja byggas under 2024, drygt tio år senare, 2035 ska allt vara klart.

Vill att fler ska välja tåget 
Idag är det trångt på spåret och transporter av gods ökar hela tiden samtidigt som fler skulle välja tåget framför exempelvis bilen om möjligheterna skulle finnas. Ostlänken kommer att ge plats för flera tåg  vilket skapar kortare restider och punktligare avgångar. I beräkningarna finns även att boende människor i närheten av Ostlänken kan vara mer flexibla vart man arbetar eller studerar vilket gynnar både mindre samhällen näringslivet. Målsättningen är också att få flera att välja att resa mer hållbart. I och med att Ostlänken kommer att svälja mycket trafik frigörs mycket utrymme på redan befintliga spår.

 

Fakta om Ostlänken

  • 16 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping
  • 3 regioner (Stockholm, Södermanland och Östergötland)
  • 5 kommuner (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping)
  • 5 nya resecentrum (Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping)
  • 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel
  • Maximal hastighet för tågen på Ostlänken blir 250 kilometer i timmen
  • Preliminär byggtid 2024-2034, öppnar för trafik 2035