I den områdesanalys som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterat belyses järnvägsbranschens stora kompetensbehov. ”Kompetensfrågan är avgörande för att framtidens järnväg ska fungera på rätt sätt”, framgår det i rapporten.

Tågtrafiken är ett klimatsmart och hållbart trafikalternativ och en viktig samhällsfunktion. Om person- och godståg står still påverkas både samhället och ekonomin negativt, för att hålla tågen i rullning krävs rätt kompetens.

Den uppstod en lokförarbrist efter pandemin, men det är inte bara lokförare som saknas, det är minst lika viktigt att det finns kompetens och utbildad personal som kan arbeta med underhåll och utbyggnad av järnvägen.

Stor efterfrågan på järnvägsteknisk kompetens
Yrkeshögskolans utbildning till lokförare är och har länge varit en av de allra populäraste inriktningarna med många sökande per plats, men de järnvägstekniska utbildningarna har haft svårare att rekrytera studerande och nu är en av de allvarligaste utmaningarna för branschen att fylla platserna på utbildningarna och hitta framtidens medarbetare. Det handlar bland annat om yrken som till exempel tågtekniker, järnvägsingenjör och signaltekniker. Det finns en stor efterfrågan på järnvägsteknisk kompetens. Järnvägen behöver mer än bara lokförare för att fungera. De järnvägstekniska utbildningarna är prioriterade av Myndigheten för yrkeshögskolan och att det är ett problem att utbildningarna har så svårt att fylla platserna.

Lokförare är en känd och populär utbildning, men de tekniska yrkesrollerna är minst lika viktiga för järnvägen. Efterfrågan på järnvägsteknisk kompetens är stor och möjligheterna att få jobb efter examen god, men utbildningsplatser står tomma.

Brist på LIA-platser
Lärande i arbetslivet (LIA) är en unik kombination av teori och praktik som bäddat för yrkeshögskolans framgångar och gjort utbildningsformen populär hos både studerande och arbetsgivare. Under pandemin hade en del YH-studerande av förklarliga skäl svårt att hitta en LIA-plats och även om det har blivit mycket bättre. LIA är en viktig del av en YH-utbildning och tillgången på LIA-platser utgör ett tak för hur många lokförare som kan utbildas. Därför är det viktigt att alla företag i järnvägsbranschen som har ett rekryteringsbehov också ställer upp med LIA-platser och bidrar till sin egen kompetensförsörjning, framgår i rapporten.