Swedavia har släppt sina januarisiffror för antal passagerare på sina flygplatser. Siffrorna pekar spikrakt uppåt, drygt en 90 procentig ökning blev det mot jämförbar månad föregående år. Men det är en bit kvar till hur det såg ut innan pandemin slog till, resandet är tillbaka på cirka 75 procent jämfört med 2019 års siffror.  

På Swedavia tror man att ökningen av resenärer kommer att fortsätta och förbereder sig för en intensiv sommar. För att klara utmaningen kommer en stor rekryteringsprocess att göras. Flera nyheter är på gång, öppningen av nya säkerhetskontrollen på Terminal 5 snart kommer att driftsättas, ”femman” kommer också förses med en helt ny marknadsplats, Terminal 2 öppnas för Icke-Schengentrafik.

En bit kvar 
Men trots detta är det en bra bit kvar till ”det normala”. Trafikmagasinet har granskat siffrorna och man kan konstatera att utrikesflyget återhämtat sig betydligt bättre än inrikesflyget. Arlanda har exempelvis ett 17 procentigt tapp på utrikestrafiken mot 2019 samtidigt som inrikesflyget är 32 procent ned samma period. På Landvetter är siffran ännu större, Göteborgs flygplats har tappat 51 procent av inrikesflyget, men bara 21 procent av utrikesflyget. Bakom inrikesflygets blygsammare ökning mot utlandsflyget kan man ana att affärs- resandet står för den största minskningen och att de digitala mötena blivit allt fler. Ett tydligt exempel blir när vi tittat Brommas inrikessiffror. Bromma har ökat hela 107 procent mot föregående år men har fortfarande tappat 51 procent mot 2019. Frågan är om inrikesflyget någonsin kommer tillbaka fullt, det kan vi bara sia om.