En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen.

– Framtiden stavas arbetspendling och Stockholm-Mälarregionens roll som arbetsmarknadsregion blir allt tydligare över tid. För att möta behoven framåt måste dock infrastrukturen i de större pendlingsstråken som Uppsala-Stockholm, Stockholm-Norrköping-Linköping stärkas ytterligare, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm.

– Arbetspendlingen ökar och Stockholm-Mälarregionen är på väg att bli en funktionell arbetsmarknadsregion, där människor kan bo i en region och arbeta i en annan. I närtid kommer Coronapandemin påverka hur människor reser till studier och jobb, men i det långa perspektivet är det tydligt att pendlingsresorna ökar. Vi ser sambandet öka mellan flera orter, inte enbart i den klassiska pendlingen till eller från Stockholm utan även i andra relationer, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Stockholms län
Från centrala Stockholms län till Uppsala kommun +272 procent
Till södra Stockholms län från Eskilstuna kommun +387 procent

Uppsala län
Från Uppsala kommun till Gävle kommun +286 procent
Till Håbo kommun från södra Stockholms län +400 procent

Sörmlands län
Från Katrineholms kommun till södra Stockholms län +292 procent
Till Katrineholms kommun från Norrköping kommun +385 procent

Västmanlands län
Från Västerås kommun till Enköpings kommun och från Västerås kommun till centrala Stockholm +>200 procent
Till Västerås kommun från Örebro kommun +>200 procent

Örebro län
Från Örebro kommun till Köpings kommun +478 procent
Till Örebro från södra Stockholm +170 procent

Östergötlands län
Från Linköpings kommun till Mjölby och Finspång +180 procent
Till Linköpings kommun till Norrköpings kommun +>200 procent

Gävleborgs län
Från Sundsvalls kommun till Gävle kommun +>200 procent
Till Sandvikens kommun från Gävle kommun +>200 procent

Foto: Johan Hjelm, Mälardalsrådet