Säkerhetsförordningen är ett kritiskt steg mot att minska antalet trafikolyckor och dödsfall på våra vägar. Betydelsen av förarövervakningssystem (DMS) som en integrerad del av GSR, med syftet att göra körningen säkrare för alla. Genom att implementera denna moderna teknik kan man markant minska antalet vägolyckor och rädda cirka 25 000 fram till 2038.

EUs allmänna säkerhetsförordning (GSR) är en förordning som fastställer minimisäkerhetsstandarder för motorfordon och deras släpvagnar inom Europeiska unionen. Den antogs i november 2019 och gäller för nya fordonsmodeller från den 6 juli 2022 och för alla nya fordon från den 7 juli 2024. Dess främsta mål är att främja användningen av livräddande teknik som skyddar fordonets passagerare, fotgängare och cyklister samt minska mänskliga misstag, vilka orsakar 90% av olyckorna på europeiska vägar.

GSR inför ett antal nya obligatoriska säkerhetsfunktioner för bussar och lastbilar, inklusive:

  • Nödstoppssignal: En blinkande lampa som indikerar för andra trafikanter bakom fordonet att fordonet plötsligt saktar in eller bromsar kraftigt.
  • Backinformation: Kamera- och/eller sensorteknik som visar föraren om det finns föremål eller personer bakom fordonet när de backar.
  • Däcktrycksövervakningssystem: Ett system som övervakar däcktrycket och rapporterar det i realtid till föraren.
  • Informationssystem vid start av körning (igångsättning): Varnar föraren för en potentiell kollision med fotgängare och cyklister som befinner sig i närheten av fordonets blinda punkt framåt.
  • System för information om döda vinkeln: Varnar föraren för en möjlig kollision med sårbara trafikanter vid fordonet, särskilt vid svängar. Det är aktivt vid låga hastigheter.
  • Installation av alkolås: En standardiserad gränssnitt som möjliggör installationen av eftermarknadsalkolås, vilket förhindrar förare som överskrider gränsen för rattfylleri från att köra fordonet.
  • Detektion och varning för trötthet och ouppmärksamhet: Ett säkerhetssystem som upptäcker förarens trötthet och distraktion och varnar föraren i realtid.
  • Intelligent hastighetsassistans: Systemet övervakar aktivt fordonets hastighet genom att använda kameror och GPS-kopplade kartdatabaser och varnar föraren om hastighetsöverträdelse.

GSR inför också nya krav för utformning och konstruktion av fordon, som användningen av starkare material och installation av deformationszoner.

Det förväntas att GSR kommer att