Bakom varje däckmodell ligger ett omfattande arbete för att uppfylla de höga krav som både samhället och enskilda individer ställer. Det handlar om egenskaper som våtgrepp, torrgrepp, slitstyrka, elasticitet, temperaturresistens, ytkemisk bindningsförmåga, elektrisk och termisk isolering, UV-tålighet, lågt rullmotstånd och hållfasthet.

Dessa egenskaper efterfrågas även i andra sammanhang; till exempel för att skapa mjuka fall på lekplatser vintertid, lagra energi i husgrunder, 3D-printa dragkuleskydd och mycket mer. Fantasin och hårt arbete är de enda begränsningarna för vad däcket kan användas till i sitt andra liv. Genom kemiska processer som pyrolys eller devulkanisering, och tack vare det höga energivärdet, kan nya råmaterial och icke-fossil energi framställas.

  • När verksamheten startade 1994 var fokus på att säkerställa att däck inte hamnade på fel plats, även om ambitionen redan då var att klättra uppåt i avfallshierarkin. Med ökad insamling och förbättrad kunskap om återvinningsprocesser och marknader har möjligheterna att skapa nytt värde ökat. År 2023 togs steget att själva koordinera verksamheten, från insamling till marknadsföring och försäljning av återvunnen råvara. Detta lade grunden för de kommande 30 åren i Svensk Däckåtervinnings historia, med målet att öka nyttan, minska miljöpåverkan och höja det ekonomiska värdet. Ambitionen är att vara ett föredöme i att skapa modeller och strategier samt konkreta åtgärder för att stödja ett mer hållbart samhälle, säger Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning.