Under jul- och nyårshelgen belastas vissa vägar extra hårt. Försäkringsbolaget Dina Försäkringar har genom statistik från Transportstyrelsen kartlagt vägarna som varit mest olycksdrabbade de senaste fem åren. 

Under jul och nyår ger sig många ut i trafiken för att åka till släkt och vänner. Det ökade trafiktrycket ökar risken för olyckor. Enligt Dina Försäkringars sammanställning omkommer årligen cirka 14 personer i trafiken under denna helg, betydligt fler än under en genomsnittlig helg. Även om väglaget har betydelse är olyckorna främst förknippade med vissa vägar och vissa dagar.

Förra året inträffade närmare 2 000 olyckor mellan den 22 december och 3 januari, och de stora Europavägarna drabbades hårdast.

Sveriges 30 mest olycksdrabbade vägar under jul och nyår

Här är de mest olycksdrabbade vägarna enligt statistik från Transportstyrelsen under jul och nyår de senaste fem åren.

  1. E4 Malmö – Sundsvall
  2. E45 Karlstad – Östersund
  3. E20 Göteborg – Örebro
  4. E18 Stockholm – Enköping
  5. E6 Malmö – Helsingborg
  6. E16 Gävle – Torsby
  7. E22 Malmö – Lund, Kalmar – Norrköping
  8. 26 Kristinehamn – Mora
  9. E14 Sundsvall – Åre
  10. 50 Ludvika – Borlänge