Gävle hamn möter den ökade efterfrågan att frakta gods i container när terminaloperatör Yilport fördubblar tågkapaciteten med två ytterligare järnvägsspår på containerterminalen.

Projektet påbörjades i början av september och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2023. Det kommer då att finnas fyra järnvägsspår som leder in till terminalområdet. Själva kajen vid containerterminalen mäter 330 meter vilket gör att tågen som är runt 600 meter långa, måste delas upp på två spår. Nu när kapaciteten dubbleras innebär det att det finns möjlighet att hantera 1,2 km tåg som då delas upp på fyra spår. De tåg som lossas och lastas på containerterminalen i Gävle hamn går över hela Sverige, från Malmö i söder till Piteå i norr.