Förseningar mellan Stockholm och Uppsala kostar samhället över en miljon kronor om dagen, enligt nya beräkningar från Stockholms Handelskammare.

Beräkningar, som baseras på produktionsstatistik från Trafikverket, visar att 15 procent av tågen är mer än fem minuter försenade, med en genomsnittlig försening på 16 minuter.

– Det är tydligt att förseningarna drabbar resenärer och näringslivet i hela regionen. Den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till drygt 374 miljoner kronor per år. Att vi har förseningar i vår kollektivtrafik på nästan en miljon kronor om dagen, duger inte säger David Stenergard, expert på infrastruktur på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare anser i synnerhet att en snabbare utbyggnad av fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm skulle avhjälpt problemet med stora förseningar. Fyrspåret kommer fullt utbyggt att förbättra resorna i huvudstadsregionen. Totalt pendlar 40 000 personer mellan Stockholm och Uppsala varje dag.

– Nu är det dags för politiken att kliva fram. Fyrspåret har underfinansierats vilket försenat projektet med konsekvensen att vi nu dras med stora samhällsekonomiska kostnader varje år. Fyrspåret är förenat med stora nyttor och skulle underlättat för arbetspendlingen i storstadsregionen, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.