Svevia genomför, med stöd från SBUF, en studie för att automatisera och effektivisera underhållet av vägbeläggningar. Studien, som sker i nära samarbete med branschen, syftar till att utveckla moderna metoder för ett mer resurseffektivt och hållbart vägunderhåll på lång sikt.

Underhållsbehovet på svenska vägar är betydande. Enligt senaste statistik ökar antalet fordonsskador orsakade av potthål. Asfaltsskador uppstår till följd av is, vatten och trafikbelastning, med äldre beläggningar som särskilt utsatta. På vintern bildas potthål när vatten tränger in i små sprickor och fryser, vilket expanderar isen och förvärrar skadan. På sommaren kan stående vatten i små hål orsaka snabba skador som inom ett dygn kan förvandlas till stora potthål, vilket kan leda till olyckor och skador på fordon och människor.

I studien använder Svevia mobiltelefonkameror monterade i entreprenadfordon för att inspektera vägbeläggningarnas skick och samla data om vägytans status. Studien, som redan är igång, kommer att pågå under ett år och genomförs på Trafikverkets vägar i driftområdena Bollnäs, Edsbyn, Gävle, Rättvik och Älvdalen där Svevia är vägentreprenör. Projektet leds av Svevia i samarbete med mjukvaruföretaget BM-system och flera av de största aktörerna i branschen, med stöd av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).