Klart: Oslo-Sthlm 2.55 upphandlar utredningsorganisation för att genomföra en lokaliseringsutredning för en framtida Nobelbana.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 går nu ut och begär in anbud på en utredningsorganisation för att genomföra en lokaliseringsutredning för den så kallade Nobelbanan, en helt ny sträckning mellan Örebro och Kristinehamn. Det är ett omfattande arbete som ska göras under cirka 18 månader med start efter sommaren 2024, för att kunna peka ut var det är mest lämpligt att bygga en ny järnväg. Många alternativ måste studeras och jämföras innan en slutlig rekommendation kan fastställas.

Många aspekter att ta i beaktning
Lagen säger att järnvägen ska dras så att man får så stor samhällsnytta som möjligt till en kostnad som är samhällsekonomiskt rimlig. Hänsyn ska tas till människor, natur, landskap och samhällsnytta. Dessutom finns flera starka riksintressen i stråket kopplat till bland annat försvar, natur och vattenförsörjning.

Utredningen genomförs av Oslo-Sthlm 2.55 i samarbete med Trafikverket. Berörda kommuner och andra viktiga intressen kommer att involveras i arbetet.