Under 2023 ökade antalet passagerare på svenska flygplatser med 18 procent jämfört med året innan. Den största ökningen var för utrikesflyget, som ökade med 19 procent, medan inrikesflyget lyfte med 11 procent.

Men det är en bit kvar till siffrorna före pandemin. 2019 reste totalt 38 miljoner passagerare till eller från svenska flygplatser, medan antalet under 2023 låg på drygt 29 miljoner, vilket fortfarande är 21 procent lägre än före pandemin. De vanligaste utrikesdestinationerna från Sverige under 2023 var Spanien (1,6 miljoner passagerare), Tyskland (1,2 miljoner passagerare), Storbritannien (1,1 miljoner passagerare), samt Danmark och Polen (700 000 passagerare vardera). Alla dessa destinationer hade tappat ungefär 75 procent av sina resenärer 2020 jämfört med året innan. Polen har återhämtat sig till nästan samma nivå som före pandemin, medan Tyskland fortfarande ligger 25 procent under 2019 års antal resenärer.

Kabinfaktorn, som mäter beläggningen på flygplanen, är högst för utrikes charter (90 procent), följt av utrikes linjefart (75 procent) och lägst för inrikes luftfart (63 procent) under 2023.

Denna information är hämtad från Sveriges officiella statistik Luftfart 2023.