Under 2023 ökade den totala körsträckan för svenska personbilar marginellt jämfört med föregående år (+0,3 procent). Trots detta ligger körsträckan fortfarande 3 procent under nivån före pandemin, år 2019, enligt officiell statistik från Trafikanalys.

Körsträckan för svenska personbilar uppgick till 6,5 miljarder mil under 2023, en liten ökning jämfört med 2022 (+0,3 procent). Dock var den totala körsträckan 2023 fortfarande 3 procent lägre än 2019, innan pandemin bröt ut. Under samma period minskade den totala körsträckan för lätta lastbilar med 1 procent och för tunga lastbilar med 3 procent, medan bussarnas körsträcka ökade med 2 procent.

Den genomsnittliga körsträckan varierar beroende på fordonstyp. Bussar hade den högsta genomsnittliga körsträckan under 2023 med 5 462 mil, följt av tunga lastbilar med 4 068 mil, lätta lastbilar med 1 332 mil och personbilar med 1 126 mil. Körsträckan varierade även beroende på bränsletyp. Dieselbilar hade en genomsnittlig körsträcka på 1 426 mil, jämfört med 1 126 mil för alla bilar. Bensinbilar hade en genomsnittlig körsträcka på 869 mil, medan gasbilar och laddhybrider körde längst under 2023 med cirka 1 500 mil.