Rekryteringsbehovet av fartygsbefäl till skärgårdssjöfart och kustsjöfart är stort. Nu har branschens aktörer träffat en överenskommelse att samverka för att årligen kunna erbjuda praktikplatser för att säkra försörjningen av rätt utbildat sjöfolk framgent.

Fartygsbefäl VII-utbildningen, en viktig utbildning inom sjöfarten, kräver välstrukturerade praktikplatser för att möjliggöra kompetensutveckling och yrkeserfarenhet för blivande sjöfolk. Men denna behörighet har hittills krävt 36 månaders däckstjänstgöring.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har föreslagit en förordningsändring för att möjliggöra en mer flexibel väg och kortare väg med bibehållen kvalitet för utbildning till fartygsbefäl klass VII. Transportstyrelsen ska meddela föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket betonar vikten av att den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till 6 månader, detta med hänvisning till att det idag är vad som gäller för den befintliga behörigheten till befälhavare klass VII inre fart.

Trafikverket Färjerederiet och Föreningen Svensk Sjöfart har lämnat in avsiktsförklaringar angående samarbete för att kunna erbjuda praktikplatser ombord. Även från Sjöfartsverkets sida ser man behovet av en förordningsändring för att underlätta sjöfolks väg till att nå behörigheten. Det är därför glädjande att samtliga tre parter har en god dialog kring samarbetet för att tillhandahålla praktikplatser. Gemensamt med andra aktörer i branschen ska de erbjuda 30 åretruntpraktikplatser per år.

Sjöfartsutbildningarna måste idag innehålla vissa element som beslutas av FN: sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organization) och lyder under den så kallade STCW-konventionen. Enligt departementet finns det inget hinder i vare sig den internationella STCW-konventionen eller EU-rätten mot att införa en sådan alternativ praktikgrund.

Mer infomation finns på Sweship