Foto: Göran Billesson, Östgötatrafiken

Idag meddelade Östgötatrafiken att Transdev har tilldelats pendeltågsverksamheten i Östergötland när nuvarande kontrakt löper ut i maj nästa år. Beskedet innebär att Transdev växer ytterligare i Östergötland där man redan idag ansvarar för annan kollektivtrafik.

Östgötapendeln går mellan Norrköping och Tranås, via Mjölby med en avgrening till Motala och har ungefär fyra miljoner resenärer årligen. Kontraktstiden löper över åtta år med en option på fyra års förlängning och är värt ca 1000 MSEK de första åtta åren. Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 8 februari.

Östgötapendeln trafikerar elva stationer och kopplar samman kollektivtrafiken i Östergötland med den i Småland. Förutom trafikutövning omfattar kontraktet bland annat trafikplanering, fordonsunderhåll, ersättningstrafik och en långsiktig strategisk utveckling av Östgötapendeln.

Transdev kör sedan 2004 såväl buss- som spårvagnstrafik i Norrköping och har redan idag 370 medarbetare i regionen, en siffra som nu växer. På spårsidan trafikerar man idag även Roslagsbanan i Stockholm och Öresundstågen i södra Sverige, förutom Snälltåget som erbjuder kommersiell trafik till såväl svenska fjällvärlden som alperna och Berlin via Malmö. Erfarenheten av spårtrafik begränsar sig heller inte till Sverige. Transdev är idag Tysklands näst största tågoperatör efter Deutsche Bahn och har flera kontrakt i Frankrike, USA och Nya Zeeland för att nämna några. Transdev tar över trafiken på Östgötapendeln den 1 juni 2025.